STOP DE EENZAAMHEID NA DE CORONACRISIS

Na de crisis

We hebben de afgelopen maanden allemaal gevoeld hoe het is om je naasten te moeten missen, om beperkt te zijn in je beweegruimtes en je contacten. Welnu, voor ruim 800.000 mensen in Nederland zal dit scenario gewoon een feit zijn en zal er niets veranderen! 

Waar voor een groot deel van Nederland geldt: dat na de beëindiging van deze vreselijke Coronacrisis het leven weer opgepakt kan gaan worden. Waar we met z`n allen weer kunnen gaan sporten, uitstapjes maken of heerlijk vrienden en familie kunnen bezoeken, geldt dit voor een grote groep zorgafhankelijke mensen niet.

Voor mensen (jong en oud) die afhankelijk zijn van dagelijkse zorg, van mantelzorg en zorginstanties die hen de mogelijkheid bieden om deel te kunnen nemen aan sociaal belangrijke activiteiten, zal de periode van eenzaamheid gewoon doorgaan!

Stop De Eenzaamheid kan, samen met u, hierin het verschil maken!

Ook de zorginstellingen, dagbestedingslocaties, zorgboerderijen en welzijnsorganisaties zijn door de Coronacrisis voor enorme problemen komen te staan. Het is nog maar de vraag of de aanbieders van dagbestedingen en sociale activiteiten hun diensten kunnen voortzetten.

Stop de Eenzaamheid kan, samen met u, hierin het verschil maken!

Daarnaast zal ook het zorgvervoer door taxibedrijven na de Coronacrisis onder druk komen te staan. De ritprijzen zullen door de verandering in wetgeving (vrijstelling BPM op de vervoersbussen is komen te vervallen) dusdanig moeten worden verhoogd dat dit door zorgorganisaties niet meer te betalen valt. Daarnaast zijn een groot aantal taxibedrijven vanwege de coronacrisis inmiddels niet meer in staat om het voortbestaan te kunnen garanderen.

Het gevolg is dat voor zorgafhankelijke mensen (jong en oud) zonder hulp van bijvoorbeeld Stichting MVI de vereenzaming gewoon verder gaat. 

Stichting MVI vraagt uw hulp in de strijd tegen de vereenzaming. Samen kunnen wij het verschil maken! 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram