Stop de eenzaamheid

Stichting MVI is in 2014 opgericht met als doelstelling zich in te zetten tegen eenzaamheid in Nederland. Dat Stichting MVI een belangrijke rol heeft in de strijd tegen eenzaamheid bleek al snel.

Mensen die zich jarenlang voor de maatschappij inzetten en vervolgens doordat ze ouder worden (met bijbehorende fysieke beperkingen) niet meer in staat zijn om alles zelf uit te voeren, zorgde voor een groot gevoel van onrecht bij de oprichter van Stichting MVI. Voor veel zorgafhankelijke mensen resulteert dat in veelvuldig aan huis gebonden zijn en een toename van eenzaamheid. 

Het gevoel van onrecht werd sterker door het besef dat vervoer zoveel opties biedt aan kwetsbare ouderen én zorgafhankelijke mensen waardoor geluk en levensvreugde ineens weer tot de mogelijkheden behoort. 

Door het beschikbaar stellen van betaalbaar zorgvervoer heeft Stichting MVI de afgelopen jaren voor veel zorgafhankelijke mensen zonder sociaal netwerk vervoer naar sociale activiteiten kunnen realiseren. 
Dat betekent dat zorgafhankelijke mensen een afname van hun eenzaamheidsgevoel ervaren. Inmiddels is gebleken dat hierdoor de gezondheid van zorgafhankelijke mensen stabiel blijft en in veel gevallen verbetert. Daardoor is ondersteuning minder snel nodig en bezoeken aan artsen worden in veel gevallen teruggedrongen.

Stop de Eenzaamheid  Groeicurve

Nu, in 2020, weten we dat ruim 800.000 zorgafhankelijke mensen in een situatie verkeren dat ze vereenzamen en niet of nauwelijks uit hun sociaal isolement kunnen komen zonder onze hulp! Hiervoor willen wij ons nog meer gaan inzetten.

Hiervoor vraagt Stichting MVI uw aandacht en hulp! 

Om aan de vraag naar noodzakelijk zorgvervoer die vanuit de vele zorgorganisaties, de zorgboerderijen en dagbestedingslocaties komt te kunnen voldoen hebben we uw hulp nodig! 

In 2020 willen we minimaal 100 nieuwe zorgbussen inzetten zodat we uiteindelijk met een 190 zorgbussen ruim 456.000 zorgafhankelijke mensen uit hun sociaal isolement kunnen halen. 

Hoe wij verder willen gaan na de coronacrisis lees je hier.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram